Oogtest


Anamnese (voorgeschiedenis)meting
Om u goed te kunnen helpen moeten we een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen. Hiervoor is inzicht nodig in uw optische, oogheelkundige en medische voorgeschiedenis. Ook vragen we naar (oog)afwijkingen in de erfelijke lijn. Op basis van deze informatie kan ons oog onderzoek aanpassen. Medicijngebruik en bepaalde ziektebeelden kunnen namelijk een directe invloed hebben op onze waarneming, de brilsterkten en het welzijn van de ogen.

De objectieve oogmeting
Bij de objectieve oogmeting is tijdens de meting geen communicatie tussen u en de optometrist /contactlensspecialist. Deze methode wordt bijvoorbeeld toegepast als communicatie onmogelijk is, of als uitgangspunt voor een subjectieve meting. Een objectieve oogmeting kan worden gedaan via de skiascopie (schaduwmethode), maar ook met een oogmeetcomputer (autorefractor).

De subjectieve oogmeting
oogmetingBij een subjectieve oogmeting worden verschillende glazen voor de ogen geplaatst. Tijdens de letterproef kunnen we de visuele verbetering volgen en de brilsterkte nauwkeurig vaststellen. Het voordeel van een subjectieve oogmeting is dat we niet alleen de optische waarden van het oog meten, maar ook de waarneming van de beelden via de hersenen vernemen. Het kijkproces speelt zich voor het belangrijkste deel af in de hersenen. De algemene controle van het oog Een goede oogmeting is meer dan het bepalen van de brilsterkte. Het onderzoek dat wij naar aanleiding van uw voorgeschiedenis doen is veel gerichter. Wij kunnen bijvoorbeeld tests doen die de waarneming van het ogenpaar aangaan. Zo krijgen wij bijvoorbeeld een goed beeld van de beweging en samenwerking van beide ogen. De oorzaak van een gevonden afwijking wordt door ons beoordeeld op zijn oorsprong.

Pupillen
De pupilbanen lopen in een circuit van de ogen naar de hersenen. Vanuit de hersenstam en het ruggenmerg worden de pupillen weer geprikkeld. Uit de manier waarop pupillen op het licht reageren, kan dan ook belangrijke informatie worden gehaald over het lichaam.

Oogdruk
Ook de oogdruk wordt gecontroleerd. Een te hoge oogdruk kan leiden tot gezichtsvelduitval (glaucoom) en als er niets aan wordt gedaan uiteindelijk tot algehele blindheid. Deze blindheid kan alleen worden voorkomen als een afwijkende oogdruk tijdig wordt gesignaleerd.

Afwijkingen
Mochten er afwijkingen worden gevonden die nader bekeken of behandeld moeten worden, dan worden de bevindingen genoteerd in een verwijsbrief. Deze krijgt u mee voor uw huisarts, die u eventueel kan doorverwijzen naar bijvoorbeeld een oogarts. Alleen bij acute situaties zullen wij u direct verwijzen naar de oogarts.