StAr

 

Slechthorendheid en audiciens
starDe geregistreerde audicien is de deskundige bij uitstek voor het aanmeten van hoortoestellen en het leveren van andere audiologische hulpmiddelen. De geregistreerde audicien is ook toegerust om objectief vast te stellen, of iemands gehoorverlies zodanig is, dat er iets aan gedaan moet worden. Audiciens zijn dan ook ‘zorgverleners': zij helpen slechthorenden bij hun revalidatieproces.

Klanten mogen van de audiciens verwachten dat het vaklieden zijn die professioneel te werk gaan. De Stichting Audicienregister stelt hiervoor de norm en ziet hierop toe.
De Stichting Audicienregister. De Stichting Audicienregister bewaakt de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien en zorgt voor bij- en nascholing. De Stichting stelt de kwaliteitsmaatstaven op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting en controleert audiciens en audicienbedrijven hierop.

In de Stichting Audicienregister werken vertegenwoordigers van slechthorenden, kno-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen én audiciens samen aan de verbetering en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening door audiciens.

De Stichting Audicienregister houdt een register bij van audiciens die
- de vakopleiding tot audicien hebben afgerond,
- hun bij- en nascholingsverplichtingen nakomen
- hun dienstverlening uitvoeren op basis van de kwaliteitsvoorschriften die door de Stichting Audicienregister zijn opgesteld.

Hoortoestelwinkels waarin wordt gewerkt volgens de kwaliteitsnormen van de Stichting Audicienregister zijn voorzien van het Keurmerk ‘Erkend Audicien'.

Dit Keurmerk biedt klanten een aantal zekerheden:
- de klant wordt geholpen door registeraudiciens,
- de dienstverlening is bijdetijds en wordt verricht volgens objectieve    kwaliteitsmaatstaven,
- de registeraudicien maakt gebruik van geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden,
- klanten kunnen kiezen uit een breed scala van hoortoestellen: toestellen die geheel worden vergoed door de zorgverzekeraar en de meest geavanceerde toestellen waarvoor een bijbetaling noodzakelijk is,
- hoortoestellen worden eerst ‘op proef' verstrekt; pas als de klant tevreden is volgt de aanschaf,
- bij klachten kan de klant een beroep doen op de Stichting Audicienregister,
het audicienbedrijf wordt door de Stichting gecontroleerd; bedrijven die niet voldoen aan de kwaliteitsnorm verliezen het keurmerk.