Slechthorendheid en dementie

Gehoorverlies blijkt de cognitieve achteruitgang te versnellen en er is een verband aangetoond tussen gehoorverlies en dementie. Uit onderzoek blijkt dat zelfs mild gehoorverlies de kans verhoogt op cognitief verval en dementie op lange termijn. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Exeter and King's College in Londen.

Het onderzoek
Het onderzoek is naar buiten gebracht tijdens het internationale Alzheimer congres in juli 2019 in Los Angeles. Bij het onderzoek zijn maar liefst 25.000 mensen betrokken van 50 jaar en ouder. De resultaten van het onderzoek geven het eerste bewijs dat het dragen van hoortoestellen de hersenen gezond houden en de kans op dementie daarmee verkleinen. Bij het onderzoek waren twee groepen betrokken: een groep mét hoortoestellen en een groep zónder hoortoestellen. Beide groepen werden jaarlijks aan een cognitieve test onderworpen. De groep met hoortoestellen bleek beter te presteren op tests die het werkgeheugen en aandacht in kaart brachten dan de groep zonder hoortoestellen. Ook bij de aandachtstests bleken de vijftig plussers met hoortoestellen snellere reactietijden te hebben dan de groep zonder.
Bron: University of Exeter, hoorzaken.nl

Dementeren
Slechthorendheid is bij dementerenden vaak moeilijk te herkennen. Zij zijn helaas niet altijd in staat om hun klachten te vertellen. Vaak blijken ze wel signalen af te geven via gedrag. Het is belangrijk dat gehoorproblemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden omdat gehoorproblemen een effect hebben op het algehele functioneren.

Relatie cognitieven achteruitgang en slechthorendheid
Door het misverstaan en de mistverstanden bestaat het risico dat slechthorenden sociale bijeenkomsten gaan vermijden. Als ze er wél heen gaan is de kans groot dat zij maar mondjesmaat aan de communicatie meedoen. Door deze verminderde interacties zullen ook de hersenen minder actief bezig zijn. Communiceren met anderen behoort tot een van de beste dagelijkse trainingen van onze hersenen. Bij slechthorendheid kost verstaan extra mentale inspanning om van de onvolledige informatie een geheel te maken. Deze inspanning kan er ook voor zorgen dat de persoon er niet genoeg energie meer voor heeft. Bij beginnende dementie kost het vertalen van informatie ook meer mentale inspanning. Door gebruik van hoortoestellen zorg je er voor dat de binnenkomende informatie beter verwerkt kan worden. Als er geen gebruik gemaakt wordt van hoortoestellen kan het cognitieve verval sneller verlopen.

De hoortest
Vaak wordt er gedacht dat een hoortest bij beginnende dementie niet meer mogelijk is. In veel gevallen is dit wel mogelijk en doen wij graag een test op locatie zodat het rustiger is voor de betrokkene. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de slechthorendheid. Wij vragen altijd of er een familielid of een verzorgende bij kan zijn. Dit ook voor de rust van de betrokkene, en om de mogelijkheden te bespreken en duidelijke afspraken te maken.

Voorbeeld uit de praktijk
Mevrouw Jansen woont op een gesloten afdeling waar zij dagelijks verzorgd en begeleid wordt. Mevrouw Jansen leidt aan dementie. Sinds geruime tijd spreekt zij niet meer en reageert ze steeds minder. Er was een vermoeden dat de dementie zulke ernstige vormen aan nam dat communicatie niet meer mogelijk was. Mevrouw was totaal in zichzelf gekeerd.
Iemand van het verplegend personeel werd er door een audicien op gewezen om de hoortoestellen na te laten kijken. De hoortoestellen bleken niet te werken. Nadat deze gerepareerd waren begon mevrouw spontaan te praten. Hierdoor bleek dat mevrouw zonder haar hoortoestellen compleet geďsoleerd was en niet meer in staat om te communiceren.
Dit is een voorbeeld uit de praktijk dat het belang aantoont van een tijdige hoormeting en goed onderhoud van de hoortoestellen.